Urbárska spoločnosť Olcnava, pozemkové spoločenstvo